Fülöp Mihály

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés:


1. Személyi adatok:

Név: Fülöp Mihály
Lakcím: 1113 Budapest XI. Ulászló utca 55. I/1.
Születési dátum: 1953. január 11., Budapest
Telefon: 3810955
Email: mfulop@freemail.hu
Munkahely: A komáromi Selye János Egyetem tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettese
Kommunikáció nyelve: francia, román, orosz, felsõfokú nyelvvizsga, valamint angol, bolgár

2. Tanulmányok:

1971-1972: Bukaresti egyetem elsõ évfolyama magyar állami ösztöndíjasként
1972-1975: Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE Külkereskedelmi Szak, Nemzetközi Kapcsolatok Szakágazat), közgazda oklevél
1977: Egyetemi doktori (Suma cum laude) Románia második világháború utáni gazdaságtörténetébõl
1992: A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerzõdés c. történelemtudományi kandidátusi értekezés védése

3. Munkahelyek:

Magyar Külügyi Intézet
1975-1977: Tudományos segédmunkatárs
1977-1988: Tudományos munkatárs
1988-1989: Fõmunkatárs, tudományos csoportvezetõ
1989-1990: Magyar Külügyi Intézet tudományos osztályvezetõ
1990-1992: Igazgatóhelyettes
1993-1994: Megbízott igazgató
1994-2000: Tudományos fõigazgatóhelyettes

Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, Budapest
1975-1985: A magyar diplomáciatörténet, Nemzetközi kapcsolatok története, Kelet-Közép-Európa története. c. tantárgyak elõadója elõbb tanársegédként, majd
1985-1992: Adjunktusként
1993-tõl: Egyetemi docens (Magyar külpolitika története- törzstárgy)
2000 : Egyetemi magántanár

A párizsi Sorbonne Section des Sciences Historiques et Philologiques de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
1990-1991: Kutatási igazgató ,vendégtanár,--tantárgy: Magyarország és a nagyhatalmak
1995-1996: Kutatási igazgató ,vendégtanár,--tantárgy: Közép- és Kelet-Európa helye az európai történelemben 1938 után
1996-2003: Vendégtanár- Sorbonne (Université de Paris ) Institut d’Etudes Politiques de Paris, Universités de Grenoble II. Pierre Mendès-France, Université d’Orléans, Université de Lyon III. Jean Moulin
1996-2003: Kutatási igazgató: Maison des Sciences de l’Homme (Párizs); Université de Paris III. La Nouvelle Sorbonne; L’Institut d’Etudes Politique de Lyon

ESIAM-ESSCA francia manager-fõiskola budapesti tagozata
1993-1995: Francia nyelven magyar politikatörténet oktatása
2003 : Angol nyelven Európa történet oktatása
2000-2004 : A francia Conseil National des Universités 22. modern- és jelenkortörténeti osztálya által mínősített egyetemi tanár

4. Szakmai tapasztalatok, kutatási projektek:

1977-tõl: Magyar Külügyi Intézet két- és többoldalú kollokviumainak szervezõje
1980-tól: Magyar Külügyi Intézet Balkán (Délkelet-Európa) kutatócsoportjának, kiadványainak szervezõje
1983 február: Magyar-francia kerekasztal konferencia szervezése
1983-tól: Magyar Külügyi Intézet Románia kutatócsoportjának szervezõje
1986-1990: A Tudománypolitikai Bizottság Kelet-Közép Európa kutatása politikatörténeti programjának szervezõje
1988-1990: A reform lehetõségei és korlátai c. kutatócsoport szervezõje
1989 május: Centre des Hautes Etudes de l`Armement (Párizs) budapesti tanulmányútjának megszervezése
1989-1990: Külpolitika c. folyóirat magyar-román és kelet-középeurópai különszámának szerkesztõje
1990: A magyar-francia társadalomtudományi program magyar felelõse.
1991-tõl: Europe and the Balkans International Network (Bologna) nemzetközi kutatóhálózat tudományos tanácsának tagja, könyvsorozatának szerkesztõje
1995 október 7-9: International and Regional Interests in the Adriatic Area. The role of Russia, Hungary and Italy nemzetközi kollokvium szervezõje, Bologna
1992-tõl: Az európai békerendezés c. (Magyar Külügyi Intézet) kutatóprogram vezetõje
1992-1994: Az Európai Biztonsági és Együttmüködési Értekezlet kollokviumok, és skandináv-balti-középeurópai fórum kezdeményezõje és szervezõje
1994 június: The European security revisited Brüsszel,
1994 szeptember 2-3: The Institutionalization of the CSCE. Budapest
1993-tõl: Les identités européennes au XXè siècle Az európai identitás és öntudat. c.kutatási program (Európai Unió történészhálózata szervezésében) magyar felelõse
Antoine Fleury-vel (a genfi egyetem tanára) közösen a hidegháborút kutató munkacsoport vezetõje
1993-tõl: Az Európai Unió XVI. fõigazgatóságának külsõ, Conseil des Communes et Régions d’Europe és az Operation Villages Roumains részérõl delegált regionális szakértõje
1993-1994: A belga királyi Külügyi Intézet vezetõjével (Melle Bockstaelle) az Európai biztonsági és együttmüködési kutatóhálózat szervezõje
1993-1995: A budapesti Középeurópai egyetem összehasonlító külpolitikai kutató programjának felelõse
1993-1995: A Két kis ország a hidegháborúban: Magyarország és Belgium c. kutatási program- és publikáció szervezõje
1994: Magyar Külügyi Intézet Political Papers felelõs kiadója
1994-1996: NATO kutatási ösztöndij Közép-európai külpolitikák összehasonlítása
1996 október 28-29: A francia szenátus Budapest 1956-1996 konferenciájának rendezõbizottságában részvétel
1996: A francia külügyminisztérium tervezõ- és elemzõ fõosztályának (Centre d’Analyses et de Prévisions) külsõ munkatársa
1996 Május 3-4: Nouveaux regards sur la construction européenne 1945-1960c. kollokvium szervezése, Sorbonne, Párizs
1996 Március 16: Magyar-francia fórum megszervezése a Párizsi Magyar Intézetben
1998: A francia szenátus Le printemps tchéco-slovaque 1968-1998 konferenciájának rendezõ bizottságában részvétel
1998 október 9-10: "Európa újraegyesült ? A hidegháború emlékezete" c. nemzetközi kollokvium szervezõje, Budapest
Az európai identitás c. kutatási program Párizsban négy évre megválasztotta Közép-Kelet Európa felelõsnek
2001: L’histoire de la guerre froide en l’Europe 1945-1990 ( Az európai hidegháború története 1945-1990)c. nemzetközi konferencia szervezője, Párizs, Maison des Sciences de l’Homme

Külföldi kutatómunka
1977-1981: Bolgár tanulmányút és külügyi levéltári kutatás
1980, 1984, 1990-1991, 1995-1996, 2000-2003:Francia tanulmányút és külügyi levéltári kutatás
1989: Amerikai tanulmányút és külügyi levéltári kutatás a United States Information Agency szervezésében
1994: A norvég külügyminisztérium meghívására tanulmányút Norvégiában
1989, 1997: Angliai tanulmányút és külügyi levéltári kutatás Great-Britain East European Center/Foreign Office szervezésében
2004: Fulbright Scholarship az amerikai fővárosban, George Washington University, Elliott School of International Affairs, Institute for European, Russian and Eurasian Studies