utolsó frissítés:

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > La paix inachevée. Le Conseil des Ministres des Affaires Etrangéres et le traité de paix avec la Hongrie Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1998
 • > Magyarország külpolitikája a XX. Században Sipos Péter társszerzővel. Aula könyvkiadó Budapest, 1998
 • > A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés (1947), Héttorony Könyvkiadó, Budapest, 1994

Tanulmány, szakcikk

 • > Az európai béke a hidegháború árnyékában Rubicon, 2002/9-10. Budapest, 11-16. oldal
 • > A Gozsdu-alapítvány. Szabadság, Kolozsvár, 1999. május 22.
 • > Magyarország betagolása a szovjet szövetségi rendszerbe Külpolitika, 1998/1, Budapest, 66-92. oldal.
 • > Késői bünbánat Trianonért.Nagy Britannia es Franciaország szerepe a magyar békeszerződés kidolgozásában Külpolitika, 1997/3, Budapest, 51-74. oldal.
 • > Az erdélyi magyar intézmények és szervezetek állásfoglalása a román-magyar határ kérdésében Múltunk, Budapest, 1997/4. 97-103. oldal.
 • > Az "új Potsdam" (A Bevin-terv és a Külügyminiszterek Tanácsa német béketárgyalásai) in Vissza a történelemhez. Balogh Sándor emlékkönyv, Szerkeszt? : Izsák Lajos, Stemler Gyula. Napvilág Kiadó, Budapest, 1996. 81-93. oldal.
 • > Vampires Unstaked. National Images, Stereotypes and Myths in East Central Europe Szerkesztő André Gerrits és Nanci Adler, North Holland-Amsterdam, 1996.
 • > A román fordulat História, Budapest, 1994/6.
 • > A befejezetlen múlt Európai Utas, Budapest, 1994/2. 18-25 oldal.
 • > Erdély és a román királyság Interjú Mihály román királlyal, História, Budapest, 1994/1.
 • > Párizstól Párizsig: az európai területi rendezés Budapest Institute of Graduate International Studies füzetek, Szerkesztő : Kiss J. László , Budapest, 1994/1.
 • > La paix inachevée. Le Conseil des Ministres des Affaires étrangéres et le traité de paix hongrois de 1947 Actes du Colloque belgo-hongrois au Centre de Recherches et d'Etudes historiques de la Seconde Guerre mondiale, Brüsszel, 1993. április.
 • > A francia diplomácia a trianoni béke ellen Erdélyi Magyarság, Budapest, 1992. május 26-35. oldal
 • > A csehszlovákiai magyarok kitelepítésének kérdése a párizsi értekezleten Juss, Hódmezővásárhely, 1990/4. 124-141. oldal.
 • > A magyar békeelőkészítés és a demokratikus külpolitika alapelvei Juss (Hódmezővásárhely), 1990/2.
 • > A román politika 1944. augusztus és 1984. december között Külpolitika, Budapest, 1990/2 102-120.oldal.
 • > Demokrácia és reform Európa keleti felében Külpolitika, Budapest 1990/2. 3-18. oldal (Megjelent Nagy Miklós-Póti László neve alatt).
 • > A kisebbségi kódex Külpolitika Budapest, 1989/2. 102-145. oldal (Megjelent angol, francia, spanyol és orosz nyelven is).
 • > A nagyhatalmak vitái Közép-Kelet-Európáról 1945 őszén Párttörténeti Közlemények, Budapest, 1988/1.
 • > A Sebestyén misszió II rész Világtörténet, Budapest,1988/2. (79-113 oldal).
 • > Erdély sorsa 1946-ban História, Budapest 1988/2-3.
 • > Petru Groza és a magyar-román határ in Tanulmányok Erdély történetéről Csokonai Kiadó, Debrecen, 1988
 • > A berlini (potsdami) értekezlet és az európai béke Külpolitika, Budapest, 1987/5.
 • > A nagyhatalmak és a magyar béke előkészítése 1945 őszén Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1987. augusztus
 • > A román külpolitika tanulságai in Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutató Intézete Románia: a szélsőséges eset c. tanulmánykötete, Budapest, 1987, 94-101. oldal.
 • > A Sebestyén misszió I Világtörténet, Budapest, 1987/3, (141-177 oldal)
 • > Párt-és irányítási viszonyok Romániában Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1987
 • > A balkáni sokoldalú együttmüködés a 80-as években Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1985
 • > A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés Külpolitika, Budapest, 1985/4.
 • > A nemzetiségi kérdés a balkáni államok viszonyában Veress József társszerzővel, Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1985
 • > A román külpolitika aktuális kérdései, a magyar-román viszony Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1985.december
 • > A román külpolitika alakulásának lehetséges változatai Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1985.június
 • > A román krízis Magyar Tudományos Akadémia Közgazdasági Információs Csoport, E-30, Budapest, 1983
 • > Románia és az Egyesült Államok. Románia és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) készenléti (stand-by) hitele. Az Egyesült Államok kongresszusi kereskedelmi albizottságának vitája a Romániának és Magyarországnak nyújtandó legnagyobb kereskedelmi egyyezmény elvéről Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1983.május, In Az Egyesült Államok kelet-európai politikája c. MKI tanulmánykötetben.
 • > Tájkép csata előtt? A román külpolitikai-külgazdasági nyitás es az autark gazdasági fejlődés ellentmondásai Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1983, december
 • > A Földközi-tengeri béke, biztonság és együttmüködés néhány kérdése Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1982
 • > Fordulóponton a román gazdaságfejlődés? Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1982.
 • > A fegyverszünetek és a békeszerződések összefüggése Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1981
 • > A francia külpolitika Közép-Kelet-Európában Külpolitika, Budapest, 1981/5.
 • > A romániai magyar nemzetiség helyzete az 1970-es években Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1981
 • > Franciaország és Délkelet-Európa Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1981
 • > Románia bel-és külpolitikája Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1981
 • > Románia és a sokoldalú balkáni együttmüködés Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1980: június,In A sokoldalú balkáni együttmüködés című MKI tanulmánykötetben.
 • > Románia külpolitikája 1953-1979 Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1980
 • > A román gazdasági fejlődés ellentmondásai Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1979
 • > Gazdaságpolitika es gazdasági mechanizmus Romániában Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1978
 • > A román gazdaság fejlődésének két évtizede 1956-1976 Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1977
 • > A román gazdaságpolitikai koncepció Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1977
 • > Magyarország és Románia gazdasági szinvonalainak összehasonlítása Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1977
 • > A román gazdaságpolitikai koncepció. Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1977
 • > Magyar külpolitikai kronológia 1945-1948, Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1976
 • > Románia és az Európai Biztonsági és Együttmüködési Értekezlet Záróokmánya ajánlásainak megvalósítása Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1976

Okmánygyűjtemény

 • > Revizió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről, 1945-1947 Összeállította és a bevezető tanulmányt irta Fülöp Mihály, Vincze Gábor rendezte sajtó alá és írta a jegyzeteket, Teleki László Alapítvány Kiadó, Budapest, 1998
 • > A Külügyminisztérium Békeelőkészítő Osztályának iratai Dokumentumkötetek összeállítása a Külügyminisztérium Dokumentációs Osztályának a magyar külügyi iratokból, Budapest, 1987-1988.
 • > Magyar-román kapcsolatok 1945-1964 Dokumentumkötetek összeállítása a Külügyminisztérium Dokumentációs Osztályának a magyar külügyi iratokból, Budapest, 1988.
 • > A német jóvátétel Diplomáciai okmánygyüjtemény összeállítása, bevezető tanulmány írása, Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1987
 • > Nagy-Britannia és a magyar külpolitika 1945-1947 Dokumentumkötetek összeállítása a Külügyminisztérium Dokumentációs Osztályának az angol külügyi iratokból, Budapest, 1986.
 • > Francia diplomáciai okmányok. A párizsi békeszerződések (1947. február 10.) előkészítése és tárgyalása Dokumentumkötetek összeállítása a Külügyminisztérium Dokumentációs Osztályának a francia külügyi iratokból, Budapest, 1985.
 • > A román külpolitika Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1982

Kritika, recenzió

 • > Jean Christoph Romer: Enyhülés és vasfüggöny Külpolitika, 1986/3, Budapest.
 • > Francois Mitterrand: Itt és most Külpolitika, 1982/1, Budapest.
 • > Klara Leonyidovna Zhignya: Békeszerződések előkészítése és megkötése Bulgáriával, Magyarországgal és Romániával a második világháború után Külpolitika, 1982/5, Budapest.
 • > Derek Leebaert: Az európai biztonsági kilátások az 1980-as évekre Budapest, Külpolitika, 1981/5, Budapest.
 • > Grothussen, J.: Südosteuropa Handbuch Romania Acta Oeconomica 1980/2, Budapest.
 • > Joó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában Külpolitika, Budapest, 1977/4. 141-144.oldal.

Előadás

 • > L'Europe et la Hongrie Institut d'Etudes Politiques de Lyon, Centre de Politologie, Lyon, 2003. március 12.
 • > The New Europe between Washington and Paris Notre Europe kutatóhálózat párizsi konferenciája, 2003. március 8.
 • > The European peace settlement Central European University, Budapest, 2002. május 11.
 • > Transition en Europe centrale. L'Université de Paris III. La Nouvelle Sorbonne konferenciája Párizs, 2002.június 7.
 • > L'histoire de la diplomatie hongroise. L'Université de Paris III. La Nouvelle Sorbonne Magyarország konferenciája, Párizs, 2001. december 7.
 • > Revizuire sau autonomie ? Nagyváradi Egyetem, 1999. május 12
 • > La Hongrie au lendemain de la Premiére Guerre mondiale 1998.május 14-i előadás Le rôle et la place des petits pays en Europe, luxemburgi nemzetközi kollokviumon (megjelenés előtt).
 • > La Hongrie, La Roumanie, la Bulgarie dans l'alliance soviétique 1948-1953 Párizs, Sorbonne IV. L`Europe de l`Est et de l`Ouest dans la Guerre froide 1948-1953 c. kollokvium1998. november 19.
 • > Hungary's policy toward Central Europe, Slovakia, Ukraine and Central Europe. Interests and Perspectives of co-operation konferencia, Pozsony, 1997. október.
 • > Hungary, the SovietUnion, Italy and the Balkans Europe and the Balkans kutatási hálózat konferenciáján, Forli, 1997. január.
 • > L'historiographie des relations internationales en Hongrie L'Associaton Internationale de l`Histoire Contemporaine de l`Europe Kelet-Európa konferenciája, Poznan, 1997. szeptember.
 • > La Hongrie en Europe. Jean Monnet kollokvium, 1997. május. Párizsi német kulturális intézet.
 • > La politique des minorités de la Hongrie Les minorités en Europe Centrale et Orientale c. konferencián, 1997.április, Párizs, Panthéon-Sorbonne.
 • > La politique stalinienne et la Hongrie La politique de l`U.R.S.S. en Europe Centrale et Orientale. C. konferencia, 1997.március Párizs, Panthéon-Sorbonne.
 • > Reconciliere romana-ungara ? Párizsi Román Kulturális Intézet, 1997. január 12.
 • > Hungarian-Rumanian relations after the Second World War, Hungary and Rumania : Intertwinned destinies c. MTA, Középeurópai Egyetem, Atlanti Kutatótársaság konferencia, 1997. december.
 • > Hungary's non-policy toward the Balkans, Magyar Külügyi Intézet,Will the East meet or confront the South ? c. konferencián 1997. December.
 • > Le role de l'OTAN dans le nouvel environnement stratégique - la Hongrie. Francia szenátusi kollokvium, Forum du Futur, 1996. szeptember 23.
 • > Les grandes puissances et la formation des frontiéres des Etats balkaniques et de l'Europe centrale Structures fédérales et coopération interrégionale dans l'espace balkanique c. konferencián, 1996.szeptember 12-én, Foyer Européen de la Culture, Chateau de Pailly, Gex.
 • > Les grandes puissances et le réglement territorial en Europe The Failure of Peace in Europe 1943-1948 c. konferencián, Firenze, 1996. június 14.
 • > Le réglement territoriale en Europe centrale 1995. májusi előadás Firenzében
 • > Les préoccupations des anciens membres de l`organisation du Pacte de Varsovie Előadás Párizsban, 1995.szeptember 15-én European Consortium for political research La réorganisation du systéme de sécurité occidental c. konferenciáján.
 • > Stalin si frontiera romano-ungara 1945-1946, a bukaresti Nicolae Iorga Intézet által rendezett 6 martie 1945.Inceputurile comunizarii Romaniei c. nemzetközi konferencián 1995.március 3-i előadás.
 • > Crises politiques et relations internationales dans l'aprés-guerre 1994.január 20-i előadás a Sorbonne Evolutions paralléles et relations internationales c. kollokviumon.
 • > La Hongrie dans la période classique de la guerre froide Előadás Cortonában 1994. szeptember 23-án L`Unione Sovietica e Europa nella Guerra fredda 1943-1953 c. konferencián.
 • > Hungary and the Great Powers, The Establishment of Communist Regimes in Eastern Europe,1945-1950: A Reassessment c. moszkvai konferencia, 1994. március 30.
 • > The role and place of Romania and Hungary in Europe, Project on Ethnic Relations Teleki László Alapítvány bukaresti Europe, Romania and Hungary konferenciája, 1993. február 12.
 • > Les divisions en Europe Centrale Előadás Bolognában, 1992. május 9-én L`Europa Centro-Orientale tra Passato e Futuro c. konferencián (10 oldal).
 • > Romania.The search for internal stability and a new foreign policy orientation, Wilton Park Conference. Europe's troubled corner. How to overcome instability and tensions in the Balkans? 1992. október 20.
 • > Dossier Hongrie France Culture, Párizs, 1991. február 12.
 • > La Hongrie entre l`Est et l'Ouest. De l`occupation allemande ? l'Empire soviétique Előadás Párizsban 1991. május 6-án Maison de l'Europe.
 • > Les problémes des minorités en Europe centrale Előadás 1991.február 11-én a párizsi Centre des Hautes Etudes de l`Armement.
 • > La Hongrie et la nouvelle Europe Les enjeux internationaux, France Culture, Párizs, 1990. december 12.
 • > Fifty Years of Hungarian-Rumanian Relations Russian Research Center, Harvard University, 1989 július 25.
 • > La Hongrie, précurseur de la transformation démocratique de l'Europe Centrale et Orientale Előadás 1989. december 1-én Bolognában Il vento della liberta c. konferencián.
 • > Les relations hungaro-roumaines depuis 1945 Előadás Brüsszelben, 1989 február 28.
 • > The Hungarian-Rumanian Relations and The Last Half Century Brase Nose College, Oxford, 1989. szeptember 24.
 • > The Question of Hungarian Minorities The Royal Institute of International Affairs, Chattam House, London, 1989. szeptember 26.
 • > Hungary and the CSCE process International Political Science Association, World Congress, Párizs, 1985. július (20 oldal)

Publikációk francia, román és olasz nyelven

 • > De l'héritage des guerres aux perspectives contemporaines. La politique étrangére de la Hongrie In L'élargissement de l'Union Européenne. Quels enjeux ? Quels défis ? Elisabeth du Réau szerkesztésében, Collections Espace européen, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 2001, 133-145. oldal
 • > Y a-t-il eu une politique étrangére de la Hongrie entre 1945 et 1990 ? Les actes du colloque sur Les politiques étrangéres des Etats satellites de l� U.R.S.S. 1945-1989, Cahiers du CEFRES, Prága, 2001.május. No.25. 117-131.oldal
 • > La politique étrangére de la Hongrie au XXé siécle Actes du colloque sur les petits Etats en Europe. Luxembourg, 1999, 24 oldal.
 • > La paix inachevée, Le Conseil des Ministres des Affaires Etrangéres et le traité de paix avec la Hongrie Association des Sciences Historiques de Hongrie, Budapest, 1998, franciára fordította: Kardos Gábor
 • > L'adhésion de la Hongrie au Conseil de l'Europe in Jalons pour une histoire du Conseil de l'Europe, Actes du Colloque de Strasbourg. Szerkesztő: Marie-Thérése Bitsch, Peter Lang kiadó, Berne 1997. 177-189. oldal.
 • > La Hongrie et l`Union Européenne Ministére des Affaires Etrangéres, Centre d`Analyses et de Prévisions. Szerkesztő : Erik Vaux Párizs 1997. január 10 oldal.
 • > Al doilea razboi mondial s-a incheiat in 1990 Magazin Historic 1996/1. Bukarest, 50-53. oldal.
 • > La Hongrie entre l'Est et l'Ouest 1996. március 16-i előadás a Párizsi Magyar Intézetben. Kiadta: Le Bulletin de la S.H.M.C., Párizs, 1996/3-4, 66-75. oldal.
 • > Les grandes puissances et le réglement de paix en Europe La Revue Administrative No.290, III-IV.Párizs, 1996. március-április, 203-220. oldal.
 • > Questions ethniques et réglements territoriaux aprés la Seconde Guerre mondiale in The Establishment of European Frontiers after the Two World War / L'établissement des frontiéres en Europe aprés les deux guerres mondiales, Megjelent a l'Association d'Histoire Contemporaine de l'Europe - Université des Sciences Humaines de Strasbourg kiadásában. Szerkesztő: Christian Baechler, Carole Fink, Peter Lang kiadó, Bern, Berlin, Frankfurt/M., New York, Paris, Wien, 1996, 313-321. oldal.
 • > Qu`est-ce qu`on ne sait pas ? Economie et société: ce que l`on ne sait pas de leurs relations 1995 júniusi UNESCO párizsi konferencián előadás és kiadvány, Párizs,1996.
 • > L'occupation soviétique en Europe centrale et orientale Revue Relations internationales, Genf, 2/1994.
 • > La politique étrangére hongroise dans le contexte de l'Europe centrale Revue Politique étrangére, Párizs,1/1994. 115-128. oldal.
 • > Les Relations franco-hongroises depuis 1945 Revue Cahier d'Etudes hongroises, Párizs, 6/1994. 217-227. oldal.
 • > Europe, religions, sociétés Autres Temps. Les Cahiers du Christianisme Social, Párizs, 1993. június.
 • > La diplomatie francaise contre le traité de Trianon Revue Nouvelle Europe, Párizs, 2/1991.
 • > L'Ungheria tra Est e Ovest: un'evoluzione politica subita e velleita d'apertura all'Ovest (1944-1989) in Europa Orientale nella tormenta verso le rivoluzioni nell'1989, Szerkesztő: Giulia Lami, Milano, Edizione Unicopli, 1990.
 • > Le projet de traité relatif á la protection des minorités Külpolitika, Budapest, 1989.

Publikációk angol nyelven

 • > The European peace settlement in Lectures of the Central European University, Budapest, 2003 (megjelenés előtt)
 • > Adaptation and Reorientation: foreign policies in Central Europe in the nineties. The Hungarian Case, 1991-1995 Final report published in the framework of the NATO Fellowship Programme, Brüsszel, 1997. 53 oldal.
 • > Hungary and the Balkans in Europe and the Balkans, Stefano Bianchini és Paul Shoup szerkesztésében. Longo Editore Ravenna, 1997. 65-79. oldal.
 • > The Historiography of Hungarian Foreign Relations (1919-1950) Sipos Péter társszerzővel, in The History of International Relations in Central and Eastern Europe, Institute of Central European History, Cluj-Napoca, Kolozsvár, 1995. 38-49. oldal.
 • > Democracy and Reform in The Eastern Part of Europe BIGIS Papers, Budapest, 1994.
 • > Transylvania and The Great Powers Policy Papers Series, N°6, Published by The Hungarian Institute of Foreign Affairs, Budapest,1994. május.
 • > The Military Clauses of the Paris Peace Treaties with Rumania, Bulgaria and Hungary in From Versailles to Baghdad: Post-War Armement Control of Defeated States, Szerkesztő: Fred Tanner, United Nations, New York,1992, 39-54. oldal, (ENSz 12 nyelven jelentette meg).
 • > The Paris Peace Treaties and The Great Powers The European Unity in Context, Hull University (GB), 1989 szeptember 22. Kiadta: Shaping Post-War Europe. European Unity and Disunity. 1945-1957. Szerkesztő: David Willis, Peter M.R.Stirk. Pinter kiadó, London, 1991. 68-77. oldal.
 • > An East-European Party Census Policy Papers Series, N°2, Published by The Hungarian Institute of International Affairs and Interbank Ltd, Budapest, 1990. január.
 • > The Failure of The Hungarian-Rumanian Negotiations on Transylvania in The Spring of 1946 The New Hungarian Quarterly, N°118, Vol. 34, Budapest,1990 nyara.
 • > The Iron Curtain Years The New Hungarian Quarterly, N° 120, Vol. 34, Budapest,1990 telén 2-14 oldal.
 • > Finns and Hungarians between East and West. European Nationalism and Nations in Crisis during the 19th and 20th Centuries Szerkesztő: Tenho Takalo Magyar-finn történésztalálkozó SHS 1988, Helsinki-Tampere 93-126 oldal.
 • > The Mission of Sebestyén (Petru Groza and the Problem of The Hungarian-Rumanian Border) in Studies on Transylvania, Historical Conference in Debrecen, October 1987, Szerkesztő: Rácz István, Csokonai Kiadó, Debrecen, 1988.
 • > Transylvania and The Great Powers Danubian Historical Review, Budapest, 2/1988. 41-53.oldal.
 • > The Berlin (Postdam) Conference and The Peace in Europe Külpolitika, Budapest, 1987, Hungary and The World.
 • > The Council of Foreign Ministers and The Hungarian Peace Treaty of 1947 Külpolitika, Budapest, 1985, Különszám: Hungary in The International Environment.
 • > Válságjelenségek Romániában 1980-1984 Magyar Külügyi Intézet, Budapest, 1984. augusztus